Lege-oharra

Webgune honen titular den OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak honako lege-ohar hau egin du, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoaren 2002ko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10 artikulua betez.

Webgune honetan nabigatzean, lege-ohar honetan jasotako baldintzak bete beharko dira. Baldintza horiek eguneratu egin ahal izango dira, aldizka, aurrez abisatu gabe.

Webgunean nabigatzean, ulertzen da erabiltzaileak ezin hobe ulertzen dituela eta berariaz onartzen dituela baldintza horiek.

Webgunea eguneratu eta aldatzea

OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak eskubidea izango du, webgunean jasotako informazioa nahiz webgunearen konfigurazioa eta aurkezpena aldatu edo ezabatzeko, aurrez abisatu beharrik gabe, eta ez du inolako erantzukizunik izango horregatik.

Jabetza intelektuala

Webgune honetako edukiak (testuak, irudiak, soinuak, animazioak… ) nahiz diseinu grafikoak eta iturri-kodeak jabetza intelektualari eta industrialari buruzko Espainiako legediak babesten ditu. OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkartea da eduki horien titularra.

Hortaz, berariaz debekatzen da eduki horiek kopiatu, banatu edo publikoki jakinaraztea −guztiz nahiz partzialki−, baldin eta OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak berariaz eta idatziz baimenik ematen ez badu.

1.- www.bae.eus webguneko eduki guztiak (datu-baseak, irudiak eta argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta testu-artxiboak barne −ez da zerrenda mugatua−) OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkartearen edo eduki-hornitzaileen jabetzakoak dira −azken kasu horretan, hornitzaile horiek ematen dute lizentzia edo lagatzen dituzte eduki horiek−, eta jabetza intelektualeko estatu mailako nahiz nazioarteko arauek babesten dituzte; bereziki, 1996ko apirilaren 12ko 1/1996 Errege Dekretuaren bidez onartutako Jabetza Intelektualaren Legearen testu bateginak. Erabiltzaileek konpromisoa hartzen dute www.bae.eus webgunean ageri diren edukiak lege horren arabera eta, halaber, moralaren, onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren arabera erabiltzeko. Erabiltzaileak ez du izango OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkartearen edo hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren kontrako jarrerarik, ez eta hirugarrenen intimitate pertsonal edo familiarra edo irudia urratu edo erasotu dezakeen, bidegabea den edo moraltasunaren aurkakoa den jarrerarik. Erabiltzaileak ez dio erantzukizunik egotziko OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteari, erabilera hori dela-eta izan dezakeen edozein erreklamazio judizial nahiz estrajudizialen aurrean.

2.- www.bae.eus webgunearen markak, errotuluak, zeinu bereizgarriak eta logoak OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkartearen jabetzakoak dira, eta behar bezala erregistratuta daude. Beraz, elkarteak erabiltzaileari ez dio lagatzen horiek ustiatzeko eskubiderik, ez behintzat webgunearen erabilera egokirako behar-beharrezkoa denetik haratagokorik.

3.- Testuak, datuak eta marrazki grafikoak OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkartearen edo informazioa hornitzen duten erakundeen jabetzakoak dira, eta hirugarrenek ezin dituzte aldatu, kopiatu, eraldatu, erreproduzitu, egokitu edo itzuli, baldin eta eduki horien titularraren baimen espresurik ez badute. Testuak, datuak eta marrazki grafikoak webgunean jartzean, ez da ulertzen, inolaz ere, horien titulartasuna lagatzen denik edo erabiltzaileak horiek ustiatu, kopiatu, zabaldu, eraldatu, banatu edo transmititzeko eskubiderik duenik; ez behintzat www.bae.eus webgunea erabiltzeko eskubidea baino haratagokorik.

Adierazpenak

1.- OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak adierazten du webgune honek teknologia egokia duela webgunean sartu eta erabili ahal izateko. Hala eta guztiz ere, OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak ez du erantzukizunik hartzen bere gain birusek edo edozein bitartekoren bidez edo hirugarrenek sartutako bestelako elementu kaltegarriek elkartearen sistema informatikoetan eragin ditzaketen kalteengatik.

2.- www.bae.eus webguneak zehaztasun gabeziak, omisio garrantzitsuak eta akatsak izan ditzake. OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak ez du bermatzen, inolaz ere, webgunean jasotako datuak egiazkoak, zehatzak eta eguneratuak direnik. www.bae.eus webgunearen erabiltzaileek OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkartea salbuesten dute webgune honek haiengan sor ditzakeen fidagarritasun, erabilgarritasun edo itxaropen faltsuetatik.

Webgunearen edukia eta loturak

OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak ez du izango erantzukizunik erabiltzaileek edukiak erabiltzean sor daitezkeen kalte-galeren aurrean edo erabiltzaileek egindako lege-urraketen aurrean.

Halaber, elkarteak ez du hartuko bere gain inolako erantzukizunik webgune honetako lotura edo bilatzaileetatik sartutako hirugarrenen webguneetan jasotako informazioaren aurrean.

Alderdi teknikoei buruzko argibideak

OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak ez du hartzen inolako erantzukizunik bere gain Internetera konektatzean ekipo informatikoetan sor daitezkeen arazo tekniko edo akatsen aurrean, ez eta OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkartearen kontroletik kanpo hirugarrenek egindako bidegabeko esku-hartzeek eragindako kalteen aurrean ere.

Halaber, elkarteak ez du izango inolako erantzukizunik webgunean jasotako informazioan egon daitezkeen akats edo omisioek erabiltzaileengan sor ditzaketen kalteengatik, baldin eta informazio horiek beste iturri batzuetatik jasotakoak badira.

Sare sozialei buruzko lege-oharra

Informazio orokorra eta onarpena

Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan kokatutako webgune hau OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ elkarteak (hemendik aurrera, BAE) egina da, eta, beraz, BAE da webgunearen titularra eta webgunearen diseinuaren nahiz edukiaren jabea. Informazioaren Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoaren 34/2002 Legean zehazturikoa betez, hauek dira elkartearen identifikaziorako eta harremanetarako datuak:

Identifikaziorako eta harremanetarako datuak

Enpresaren izena: OSASUNA SUSTATZEKO ELKARTEA- BIZIKLETAZ ADINIK EZ

Titularrarekin harremanetan jartzeko helbidea:
Mundaiz kalea 14, 20012, Donostia (Gipuzkoa).
IFK: G-75187070
Telefonoa: 658 07 88 96
H.-el.: info@bae.eus

Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batean kokatutako webgune honetara sartzean −sarrera doakoa da, albo batera utzita, bistan denez, hornitzaileak webgunera sartzeko eskainitako sareko konexioaren kostua−, erabiltzaileak berariaz aitortzen du irakurri duela eta, beraz, onartzen duela webgunearen lege-oharra. Beraz, uste baduzu baldintza horiek ez direla onargarriak, mesedez, ez sartu, ez erabili edo ez egin webgune edo enpresa-erabiltzaile honen jarraitzaile edo lagun.

Bestalde, lege-ohar honen bidez, webgune edo enpresa-erabiltzaile honen erabilera-baldintzak arautzen dira; internauta haren erabiltzaile bihurtzen da, eta baldintza guztiak onartzen ditu, konektatuta dagoen denbora-tartean.

Hortaz, erreserbatuta geratzen da erabilera-baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei webgune edo enpresa-erabiltzaile honetarako sarbidea galarazteko eskubidea.

Lege-oharraren aldaketak

Gerta liteke baldintza hauek aurrez ohartarazi gabe aldatzea. Kasu horretan, BAEk eskubidea du baldintzok aldatzeko eta sor daitekeen edozein berrikuntzatara egokitzeko.

Aldaketa horiek modu egokian jakinarazitzat emango dira eta ondorioak izaten hasiko dira webgune honetan argitaratzen diren egunetik aurrera. Hortaz, webgune horretara aurrerantzean egindako konexioetan, ulertzen da erabiltzaileak osorik irakurri eta onartzen duela BAEk Facebook, Instagram, Youtube edo beste sare sozial batean duen webgunean indarrean dagoen lege-oharra.

Helburua eta zerbitzuak

Facebook, Instagram, Youtube edo beste sare sozial batean kokatutako BAEren webguneko informazio guztia modu argian eta doan eskaintzen zaie erabiltzaileei. BAEk eskaintzen dituen zerbitzu eta produktuei buruzko informazioa dago webgunean, baita elkarteari berari buruzkoa ere.

Hala eta guztiz ere, informazio horrek ez du balio loteslerik BAErentzat, hau da, izaera orientagarria du soilik.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honen helburua BAEren produktu eta zerbitzuei buruz informatzea da. Hala, webgunean ez da eskaintzen aukerarik produktuak erosi edo eskainitako zerbitzuak kontratatzeko.

Webgunearen jarraitzaile edo lagunek emandako iritziek edo egindako iruzkinek ez dute adierazten BAEren iritzia, eta, beraz, elkartea salbuetsita dago iritzi edo iruzkin horietatik sor daitekeen erantzukizun orotatik.

Jabetza intelektuala eta industriala

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webguneko edukiek Espainiako eta nazioarteko legeek jabetza industrial eta intelektual arloan ezarritako babesa dute. Edukitzat hartzen dira diseinuak, markak, izenak, irudiak, logoak, grafikoak, ikonoak, aplikazioak, testuak, softwareak, iturri-kodeak…; BAE, Facebook, Instagram, Youtube edo beste sare sozial batzuen jabetzakoak direnak edo titular legitimoaren eskutik edukiok ustiatu, errepikatu, banatu, publikoki komunikatu edo eraldatzeko baimena dutenak.

Erabiltzaileei ez zaizkie lagatzen BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan dituen edukien gaineko ustiapen-eskubideak; ez behintzat webgunearen erabilera egokirako behar-beharrezkoa denetik haratagokoak. Hortaz, debekatuta dago, eskubideen titularrak baimendutako helburu edo erabileretatik haratago, BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honen edukia aldatu, eraldatu edo kopiatzea.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honen eta bere edukiaren erabilera pribatua soilik baimentzen da. Beraz, erabiltzaileek ezingo dituzte modu komertzialean erabili haren edukiak, ez eta banatu edo publikoki kopiatu ere, baldin eta jabetza intelektualeko eskubideen titularrak baimentzen ez badu. Hala, BAEk espreski baimendutakoa substantzialki betetzen ez duen edozein erabilerak edo erreprodukziok BAEren eskubideak kaltetu ditzakeela ulertuko da, Espainian indarrean dagoen araudiaren eta nazioarteko hitzarmenen arabera.

Webguneak erabiltzailearen eskura jartzen dituen testuek, berriek, iruzkinek… izaera informatibo hutsa dute, eta, beraz, BAEk ez du bermatzen horien egiazkotasuna eta zehaztasuna, eta ez da erantzule egiten eduki horiek zuzenean edo zeharka izan ditzaketen kalteez. Jabetza intelektualari dagozkion eskubideak errespetatuz, erabiltzaileek eskubidea dute eduki horiek helburu pribatuetarako erabiltzeko. Halaber, artikulu baten egilearen ustez artikulu hori baztertu beharrekoa bada, guri jakinaraz diezaguke.

Azkenik, eskaera egiten dugu BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetan jasotzen den informazioaren iturria adieraz dadin, baldin eta eduki hori doan zabaldu nahi bada.

Webgunerako sarbidea eta kontaktua

Erabiltzailea doan sar daiteke BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetan, baina konpromisoa hartzen du webgune hau eta eskaintzen dituen zerbitzuak arduraz, egoki, legez, moralaren eta ohitura onen arabera eta Interneten onarpen orokorra duten erabileren arabera erabiltzeko.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetan, kontaktu gisa, helbide elektroniko bat jartzen da erabiltzaileen esku: info@bae.eus. Helbide horretara idatziz, galderak, eskaerak… egin daitezke, BAEk eskainitako zerbitzuei buruzko informazio gehiago eska daiteke, eta, halaber, BAErekin harremanetan jar daiteke erabiltzailea, eta datu pertsonalak bidal ditzake BAEri berariazko baimena emanez eskainitako produktu edo zerbitzuei buruzko jakinarazpen komertzialak bidaltzeko, baldin eta jakinarazpen horiek jasotzeari berariaz uko egiten ez badio.

Erabiltzaileek emandako datu horiek pribatutasun-politikan (www.bae.eus webgunean jasotzen da) adierazitakoaren arabera tratatuko dira, izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko legedia betez.

Halaber, ez da gomendatzen babes berezia duten datuak bidaltzea. Izan ere, komunikazio horiek ez dira egiten kanal seguru batetik, eta datuak ez dira zifratuta bidaltzen.

Bestalde, erabiltzaileek bermatzen dute egiazkoak eta eguneratuak direla BAEri bidalitako informazioak eta datuak, eta haiek dira datuak egiazkoak eta eguneratuak izatearen erantzule bakarrak.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webguneko edukiren bat partzialki edo guztiz legez kontrakoa dela antzematen bada, agerian jarri ahal izango da, eta, ondorioz, blokeatu dadin eskatu ahal izango da edo legez kontrako eduki hori baztertu info@bae.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.

Erantzukizun-salbuespenak

BAEk ez du erantzukizunik hartzen ez bermerik ematen arrazoi hauengatik:

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgunean sartzeagatik.
– Webgunean jasotako informazioa gaizki erabiltzeagatik.
– Webguneak akatsak izateagatik.
– Lotutako edukiengatik.
– Lotutako edukien funtzionamendu txarragatik.
– Lotutako edukiek iragarritako produktu edo zerbitzuengatik; izan ere, lotura horiek egiteak ez du aditzera ematen kontratatu behar direnik.
– Webgune honetara sartzeko zerbitzuak eteteak erabiltzaileari sor diezazkiokeen kalteengatik; izan ere, BAEk ezin du bermatu webguneak ondo funtzionatuko duenik, ez baitu horretarako ahalmenik. Dena den, ahaleginak egiten ditu, BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honen bitartez, erabiltzaileei etengabeko zerbitzua eskaintzeko.

Loturak

Erabiltzaileek hiperestekak edo loturak egin ditzakete BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honekin, baina ez du egin behar adierazpen faltsu, zehaztugabe edo okerrik webgune honi edo bere edukiari buruz. Horrez gainera, BAEk ez du bere gain hartzen erantzukizunik erabiltzaileak lotutako webguneetara sartzeagatik sor daitezkeen ondorioengatik. Izan ere, hiperestekak ezartzeak ez du esan nahi harremanik dagoenik BAEren eta lotutako webgunearen titularraren artean, ezin delako kontrolatu BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetatik edukitzaileak zer eduki eta loturatara sartzen diren, eta, halaber, ezin da bermatu horiek zuzenak eta zehatzak diren eta berrikusita dauden.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetara hiperestekak jarriz gero, ezingo da halakorik egin legearen, moralaren, ohitura onen, ordena publikoaren eta Interneten onartutako erabileren aurkako informazioa edo edukiak dituzten edo, edozein modutan, hirugarrenen eskubideak urratzen dituzten webguneetatik.

Pribatutasun-politika

Pribatutasun-politika hau BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetan soilik da aplikagarria, webgune honen orri eta azpi-orri guztiak kontuan hartuta, eta albo batera utziz BAEk zuzenean sartu gabeko webgune, iruzkin edo iragarkien gaineko erantzukizun oro.

Politika honetan, kontuan hartzen dira izaera pertsonaleko datuen babeserako indarrean dagoen araudian zehazturiko jarraibide orokorrak; besteak beste: Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa; 2007ko abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duena; eta Europar Batasunaren Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendua. Libreki eta borondatez beren datuak ematen dituzten erabiltzaileen datu pertsonalak soilik tratatuko ditu BAEk, Facebook, Instagram, Youtube edo beste sare sozial batzuetako profilaren pribatutasuna konfiguratuz. Hala, BAEk sortutako fitxategi batean gordeko dira datu horiek, BAEren erantzukizunpean, BAEk eskainitako zerbitzuak eskaini ahal izateko. Hori dela eta, erabiltzailea, bere borondatez, webgune honen jarraitzaile edo lagun egiten bada, berariazko onarpena ematen ari da BAEk datu horiek trata ditzan eta bere argazkia eta profileko argazkia ager dadin BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetako jarraitzaile edo lagunen zerrendan.

Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoan eta Datuen Babeserako Erregelamenduan jasotakoarekin bat, BAEk beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntza- eta segurtasun-neurriak ezarri ditu informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta kalitatea bermatzeko.

“Hosting” zerbitzuetarako eta BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune hau mantentzeko hirugarren pertsona edo erakundeek sarbidea badute BAEren titularitatekoak diren eta datu pertsonalak biltzen dituzten fitxategi automatizatu edo ez-automatizatuetara, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoan hirugarrenak datuetara sartzeari buruz ezarritakoaren arabera egin beharko da sarrera hori.

Segurtasun-neurri gehigarri gisa, ez da gomendatzen babes berezia duten datuak bidaltzea. Izan ere, komunikazio horiek ez dira egiten kanal seguru batetik, eta datuak ez dira zifratuta bidaltzen.

BAEren erabiltzaileek borondatez jakinarazitako izaera pertsonaleko datuak konfidentzialtasunez tratatuko dira, eta, beraz, datu horiek eskatzean ezarritako eta erabiltzaileari berariaz jakinarazitako helburuetarako bakarrik erabiliko dira. Helburu horiek zilegiak, legezkoak eta BAEren jarduerarekin lotuak izan beharko dute. Hala, Facebook, Instagram, Youtube edo beste sare sozial batzuetako pribatutasun-profila konfiguratuz erabiltzaileak bistaratzen dituen datuak bakarrik tratatuko ditu BAEk.

Datu pertsonalak tratatzean nahiz bitarteko elektronikoen bidez jakinarazpen komertzialak bidaltzean, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoan eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoaren Legean xedaturikoa bete beharko da. Beraz, BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetan jarraitzaile edo lagun egitean, jarraitzaile edo lagun horrek berariazko baimena ematen dio BAEri bere datuak erabili, eta eskainitako produktu edo zerbitzuei buruzko jakinarazpen komertzialak bidaltzeko −batez ere bitarteko elektronikoen bidez−, baldin eta ez bazaio berariaz uko egiten halako jakinarazpenak jasotzeari.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube edo beste sare sozial batzuetan dituen jarraitzaile edo lagunen izaera pertsonaleko datuak, erabiltzaile-izena eta profileko irudia webguneko gainerako bisitariei lagatzen zaizkie. Webguneko jarraitzaile edo lagun egitean, erabiltzaileak lagapen hori egitea onartzen du.

Bisitariek jaso ditzaketen gainerako datu pertsonalen gaineko erantzukizuna erabiltzaileak du, hark konfiguratzen baitu Facebook, Instagram, Youtube edo beste sare sozial bateko profil pertsonalaren pribatutasuna. Hori dela eta, profilean agertutako datu pertsonalekin (irudiak, bideoak) arretaz jokatzea gomendatzen die BAEk erabiltzaileei, eta gogorarazten die “pribatutasunaren konfigurazioa” atalean aldaketak egin daitezkeela.

Kaltetuen eskubideak

Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren eta Europar Batasunaren Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamenduaren arabera, BAEren webgune honen jarraitzaileak edo lagunak konpromisoa hartzen du bere datu pertsonalak eguneratuta edukitzeko, eta, aldi berean, legez dagozkion eskubideak erabili ahal izango ditu (sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko, aurka egiteko eta/edo eramangarritasunerako eskubideak), legez zehazturiko baldintzetan, fitxategiko arduradunaren aurrean. Horretarako, gutun bat bidali beharko du BAEren helbidera (Mundaiz kalea 50, 20012, Donostia) edo mezu elektroniko bat info@bae.eus helbidera.

Zure eskubideei eta datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, begiratu Datuen Babeserako Agentziaren webgunean: www.agpd.es

Araudi eta jurisdikzio aplikagarria

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgunearen lege-oharrak eta gainerako edukiek honako arau hauek betetzen dituzte: Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa; 2007ko abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duena; Informazioaren Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoaren 2002ko uztailaren 11ko 34/2002 Legea eta Europar Batasunaren Datuen Babeserako 2016/679 Erregelamendua. Eduki horiek edozein unetan aldatu ahal izango dira, indarrean dagoen legedian egon daitezkeen aldaketetara egokitzeko helburuarekin. Kasu horietan, “lege-oharraren aldaketak” atalean adierazitakoa aplikatuko da.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honen erabilera −sarbidea eta nabigazioa barne− librea eta doakoa da, eta BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honen lege-oharra eta gai horretan Espainian aplikagarria den legea betetzea eskatzen du.

BAEk Facebook, Instagram, Youtube eta beste sare sozial batzuetan duen webgune honetako ezaugarri edo baldintzekin sortutako gatazken aurrean, Espainiako legedia aplikatuko da. Erabiltzaileak Espainian badu helbidea, helbide horri dagozkion epaitegi eta auzitegiek izango dute gatazka horiek ebazteko eskumena, eta helbidea Espainiatik kanpokoa bada, Bilboko epaitegi eta auzitegiek izango dute eskumena. Hala, erabiltzaileek uko egiten diote, berariaz, gatazkak ebazteko izan dezaketen beste edozein eskumen edo jurisdikziori.